Algemene voorwaarden

Psychomotor heeft Algemene voorwaarden opgesteld voor het volgen van Psychomotorische therapie en trainingen. Als u hier vragen of opmerkingen heeft, neem gerust contact op.

Algemene voorwaarden van Psychomotor

 • Een intake (gesprek) is een vast onderdeel van de PMT-behandeling.
 • Psychomotor is aangesloten bij de FVB en de NFG en houdt zich derhalve aan de gerelateerde richtlijnen voor vaktherapeuten.
 • Aan het begin van de PMT wordt een doelstelling en/of hulpvraag geformuleerd.
 • De PMT-sessies duren 45 tot 60 minuten en vinden regelmatig plaats.
 • In het geval van scheiding van ouders en er sprake is van gedeeld gezag, dienen beide ouders akkoord te zijn met de PMT-behandeling.
 • Vooraf wordt in overleg bepaald hoe de facturatie plaatsvindt; dit kan per sessie, maar bijvoorbeeld ook maandelijks achteraf. Er geldt doorgaans een betalingstermijn van 15 dagen. Of uw verzekering de therapie/training vergoedt, dient u zelf te onderzoeken. Psychomotorische therapie valt onder de noemer ‘alternatieve geneeswijzen’.
 • Voor de betalingsverplichting aan Psychomotor maakt het niet uit of de verzekeraars, PGB of andere financiers al betaald hebben of zullen betalen. De zorgvrager is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van vergoedingen bij gemeente of verzekeraars.
 • Verhindering dient minimaal 24 uur voorafgaande de afspraak te worden gemeld. Bij een no-show of een afzegging van een afspraak binnen 24 uur worden alle kosten van de afspraak in rekening gebracht.
 • De tarieven van PMT of trainingen kunnen jaarlijks worden aangepast.
 • Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende psychomotorisch therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Zie privacy policy.
 • De therapie/training vindt plaats op eigen risico, hiervoor ontvangt u bij aanvang een inschrijfformulier met de desbetreffende informatie.
 • Wij richten de behandeling op het belang van u en/of uw kind. Hebt u twijfels of bent u niet tevreden, breng dit zo snel mogelijk ter sprake met uw contactpersoon van Psychomotor. Wij nemen dit serieus en dit geeft ons handvatten om de therapie of training nader te evalueren en of aan te passen. Als het niet helpt om de ontevredenheid of twijfels met ons te bespreken, kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de beroepsvereniging NVPMT.
 • U mag van ons goede kwaliteit en maatwerk voor uw specifieke situatie verwachten. Psychomotor houdt zich aan de beroepscode voor vaktherapeuten.

Ervaringen met Psychomotor

Heb je interesse in PMT of een (bedrijfs)training van Psychomotor?
Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Neem nu contact met ons op