Voorwaarden

Psychomotor is aangesloten bij de FVB en houdt zich derhalve aan de gerelateerde richtlijnen voor vaktherapeuten.

Vooraf wordt in overleg bepaald hoe de facturatie plaatsvindt; dit kan per sessie, maar bijvoorbeeld ook maandelijks achteraf. Er geldt doorgaans een betalingstermijn van 15 dagen. Of uw verzekering de therapie/training vergoedt, dient u zelf te onderzoeken. Psychomotorische therapie valt onder de noemer ‘alternatieve geneeswijzen’.

Bij annulering van uw afspraak, om welke reden dan ook, dit gelieve 24 uur van te voren door te geven. Bij niet tijdige afmelding voor de behandelafspraak, is Psychomotor genoodzaakt 50% van de kosten van de afspraak in rekening te brengen.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende psychomotorisch therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Klik hier voor de privacyverklaring.

De therapie/training vindt plaats op eigen risico, hiervoor ontvangt u bij aanvang een inschrijfformulier met de desbetreffende informatie.